Trường ĐH Kinh tế TP HCM chi 1 triệu USD để thu hút sinh viên quốc tế - Ảnh 1.

Một góc sân trường ĐH Kinh tế TP HCM

Trong 170 suất học bổng bao gồm: 100 suất học bổng bậc ĐH, 50 suất học bổng bậc cao học, 20 suất học bổng nghiên cứu sinh.

Học bổng sẽ cấp trong thời gian đào tạo chính thức của chương trình bao gồm: mức tài trợ từ 50% đến 100% chi phí đào tạo và chi phí nội trú tùy vào loại học bổng bán phần, toàn phần hay xuất sắc.

Đối với mức học bổng xuất sắc, người học được duy trì học bổng trong suốt thời gian học chính thức. Đối với học bổng toàn phần và bán phần, trường ĐH Kinh tế TP HCM sẽ đánh giá lại quá trình học tập của năm trước đó để nâng hoặc hạ mức học bổng theo điều kiện. Chính sách này giúp sinh viên có động lực phấn đấu trong học tập để duy trì mức học bổng trong quá trình học tập tại trường.

Điều kiện và cách thức xét tuyển học bổng

Để đăng ký học bổng này, ứng viên cần đáp ứng các điều kiện gồm:

- Ứng viên người nước ngoài, không phải là công dân Việt Nam.

- Ứng viên trúng tuyển các chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh ở các bậc đào tạo của trường ĐH Kinh tế TP HCM.

- Ứng viên không thuộc diện trao đổi hoặc được cử đi học tập theo dạng Hiệp định và chưa nhận được học bổng nào tại Việt Nam trước đây.

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên, sinh viên quốc tế, ứng viên không cần thực hiện các hồ sơ liên quan đến học bổng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ xét tuyển trực tiếp thông qua hồ sơ tuyển sinh. Các hồ sơ đáp ứng điều kiện trúng tuyển và đạt những tiêu chí phụ sẽ được nhà trường xét từ trên xuống và trao học bổng theo các mức phù hợp.

Thông tin chi tiết học bổng:

Tiếng Việt: https://dsa.ueh.edu.vn/hoc-bong-sinh-vien-quoc-te/

Tiếng Anh: https://ueh.edu.vn/en/outreach/students/scholarship/ueh-opens-170-scholarships-for-international-students-57234

Tin, ảnh: H. Lân