Ngày 6-8, Trường ĐH Nông Lâm đã công bố điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường trong kỳ thi ĐH-CĐ sinh năm 2013.
Cụ thể: Ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 15 điểm (khối A) và 16 điểm (khối B); ngành ngôn ngữ Anh 24 điểm (khối D1); ngành kinh tế 16 điểm (khối A, D1); ngành bản đồ học 15 điểm (khối A, D1); quản trị kinh doanh 16 điểm (khối A, D1); ngành kế toán 16 điểm (khối A, D1); ngành công nghệ sinh học 18 điểm (khối A) và 21 điểm (khối B); ngành công nghệ thông tin có điểm chuẩn dự kiến là 16 điểm (khối A) và 17 điểm (khối D1); ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí 15 điểm (khối A); ngành công nghiệpkỹ thuật cơ điện tử 15 điểm (khối A), ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 15 điểm (khối A); công nghệ kỹ thuật nhiệt 15 điểm (khối A); ngành công nghệ kỹ thuật hóa học 17.5 (khối A) và 19 điểm (khối B).
Ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 điểm (khối A), ngành kỹ thuật môi trường 16 điểm (khối A) và 18 điểm (khối B), ngành công nghệ thực phẩm 17 điểm (khối A) và 20 điểm (khối B); công nghệ chế biến thủy sản 16 điểm (khối A) và 18 (khối B);  ngành công nghệ chế biến lâm sản 15 điểm (khối A) và 16 điểm (khối B); ngành chăn nuôi 15 điểm (khối A) và 16 điểm (khối B); ngành nông học 17 điểm (khối A) và 19 điểm (khối B); ngành bảo vệ thực vật 17 điểm (khối A) và 19 điểm (khối B);
Ngành công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 15 điểm (khối A) và 16 điểm (khối B); ngành kinh doanh nông nghiệp 15 điểm (khối A) và 15 điểm (khối D1); ngành phát triển nông thôn 15 điểm (khối A, D1); ngành lâm nghiệp 15 điểm (khối A) và 16 điểm (khối B); ngành nuôi trồng thủy sản 15 điểm (khối A) và 16 điểm (khối B), ngành thú y 17 điểm (khối A) và 20 điểm (khối B); ngành quản lí tài nguyên và môi trường 17 điểm khối A và 19 (điểm khối B); ngành quản lý đất đai 15 điểm (khối A) và 16.5 khối D.

Điểm chuẩn dự kiến áp dụng cho thí sinh nhóm đối tượng 3, khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm. Riêng ngành ngôn ngữ Anh nhân hệ số 2 môn Anh văn.

Năm nay, tổng chỉ tiêu của Trường ĐH Nông Lâm TP HCM là 5.300 cho 29 ngành/53 chuyên ngành. Nhìn chung, mặt bằng điểm thi của thí sinh cao hơn năm ngoái, nhất là trong các ngành như: Môi trường, công nghệ sinh học, thú y, thực phẩm, hóa học, nông học…

Trường có tổng cộng 47.779 thí sinh đăng ký dự thi, có 40.256 thí sinh dự thi, tỉ lệ thi đạt 84,25%.

 

L.Thoa – Thùy Vinh