Trường THCS Nguyễn Văn Tố thực hiện theo mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập tại địa bàn quận, huyện bắt đầu từ năm học 2017-2018, cũng là ngôi trường được tuyển sinh riêng mà không theo hình thức phân tuyến trên địa bàn. Cụ thể, để được xét tuyển vào lớp 6 ở ngôi trường này, học sinh ngoài hoàn thành chương trình cấp tiểu học đúng độ tuổi quy định của các trường tiểu học thì kèm theo rất nhiều tiêu chí khắt khe khác, như: Hoàn thành chương trình tiểu học, đạt học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 3. Điểm kiểm tra học kỳ II lớp 4 môn tiếng Việt - toán ít nhất 9 điểm /môn. Điểm kiểm tra học kỳ II môn tiếng Việt - toán của lớp 5 à 20 điểm.


Trường hót nhất quận 10 tuyển 240 học sinh lớp 6 - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Ảnh: Lan Huỳnh

Nguyên tắc xét tuyển: Lấy các học sinh có tổng điểm từ cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng. ưu tiên cho những học sinh có năng lực đặc biệt (nhân tài trong mọi hoạt động). Nếu tổng điểm bằng nhau thì xét ưu tiên: Có năng lực về ngoại ngữ, thể dục thể thao, văn nghệ, tin học... Con ruột của cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại quận 10.

Trong khi đó, một ngôi trường "hót" không kém tại quận 7 là Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ dự kiến tuyển sinh 430 học sinh vào lớp 6 trong năm học 2018-2019.


Đặng Trinh