- Phóng viên: Thưa ông Trương Khắc Chí, nồng độ cồn của nữ sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận bị tai nạn chết có kết quả 0,79mg/100ml máu, ông nghĩ gì về con số này?

Phỏng vấn thạc sĩ Trương Khắc Chí, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

+ Thạc sĩ Trường Khắc Chí, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận: Nồng độ cồn trong máu bình thường dưới 0,001g/lít. Có nơi dùng mg/100ml, bệnh viện sử dụng chuẩn là g/lít. Bình thường là dưới 0,001g/lít. Còn các kết quả vừa rồi là cao. Còn vấn đề là kết quả như thế nào khi thực nghiệm một xét nghiệm. Theo bệnh viện thì cái này thuộc về vấn đề kỹ thuật. Bệnh viện ban hành rất nhiều quy trình kỹ thuật trong xét nghiệm trong đó có quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu.

Các xét nghiệm muốn đảm bảo độ tin cậy nghĩa là đảm bảo độ tin và độ đúng thì mới công nhận kết quả đó. Vấn đề này bệnh viện có 2 quy trình, lưu ý: Thứ nhất tất cả các xét nghiệm phải được nội kiểm trước khi thực hiện thì kết quả mới đảm bảo độ tin và đúng. 

Thứ 2, phải có quy trình xem xét và trả kết quả mà bệnh viện đã ban hành. 

Ví dụ, một kết quả cảm thấy nghi ngờ với bệnh lý, nghi ngờ về lâm sàng thì phải kiểm tra lại. Người thực nghiệm bắt buộc trình báo cho trưởng khoa để xem xét kết quả ngay từ đầu từ việc lấy mẫu, xét nghiệm và trả kết quả. Bởi vì quy trình xét nghiệm có 3 giai đoạn. Giai đoạn trước xét nghiệm từ khi lấy mẫu, vận chuyển mẫu, đến phòng la bô (phòng thí nghiệm). Lấy mẫu đúng không? bảo quản mẫu đúng không? phải kiểm tra cái đó. Trong xét nghiệm phải theo quy trình kỹ thuật, phải nội kiểm. Quá trình nội kiểm không đảm bảo thì không thực hiện, bắt buộc phải chỉnh máy. Chỉnh máy không được phải mời chuyên gia y tế để sửa máy, đó là bắt buộc. 

- Phóng viên: Đối với trường hợp nữ sinh lớp 12 vừa qua thì sao?

+ Bệnh viện đã họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật để xem xét kết quả này có đúng với quy trình đã ban hành hay không? Bữa đó tôi cũng dự họp và đề nghị kiểm tra hết quy trình. Quy trình lấy và vận chuyển mẫu đúng theo quy định. Quy trình thực hiện xét nghiệm không đúng theo quy trình kỹ thuật mà bệnh viện ban hành. Lỗi do một kỹ thuật viên đốt cháy giai đoạn. Tức là trong ngày hôm đó tất cả các xét nghiệm khác đều làm đủ các quy trình, nhưng riêng mẫu này lại bỏ sót một công đoạn là thực hiện nội kiểm. Chính vì không thực hiện nội kiểm nên không biết kết quả đó đi về đâu.

Thứ hai, khi có kết quả thấy bất thường như vậy thì em đó không báo cáo quy trình xem xét mà trả xét nghiệm. 

Cái này kỹ thuật viên đã thực hiện không đúng quy trình xét nghiệm do bệnh viện ban hành. Do đó kết quả này là không đáng tin cậy về mặt chuyên môn. Không đủ độ tin và độ đúng. Như việc cân ký, trước khi cân phải xem kim có chỉ đúng số 0, nếu kim lệch thì trả kết quả không đúng giá trị thật của nó. Nếu trong xét nghiệm thì còn nhiều công đoạn để kiểm tra độ đúng của nó nữa.

- Phóng viên: Vậy hướng xử lý của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận như thế nào?

+ Hướng xử lý của Bệnh viện sẽ tổ chức kiểm điểm về quy trình kỹ thuật, lỗi trách nhiệm của ai để có xem xét xử lý tùy theo mức độ vi phạm của từng cá nhân.

Bệnh viện phải có trách nhiệm giải trình với người nhà để người nhà hiểu rằng trong quá trình có sai sót trong y khoa, lỗi cá nhân trong quá trình thực hiện, quá trình test bị lỗi chứ không phải lỗi hệ thống, không ban hành việc kiểm tra kiểm soát. Bệnh viện đồng cảm với bức xúc của người nhà. Bệnh viện sẽ giải thích lại cho người nhà hiểu được những sai sót của 1 cá nhân.

Xin cảm ơn ông!

Thực hiện: Kỳ Nam; đồ hoạ: Nguyên Lâm