*Phóng viên: Vì sao Ủy ban MTTQ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang trả lại số tiền 106 triệu đồng mà ông Đoàn Ngọc Hải đã vận động thưa ông?

- Ông Lâm Quang Thi - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc (tỉnh An Giang): Tôi đã chỉ đạo đơn vị tiếp nhận tiền hỗ trợ xây nhà cho người nghèo ở địa phương tiến hành hoàn trả lại số tiền do ông Đoàn Ngọc Hải vận động từ các nhà hảo tâm.

Lãnh đạo TP Châu Đốc lý giải việc trả 106 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh 2.

Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" thành phố Châu Đốc trả lại tiền ông Đoàn Ngọc Hải tài trợ

Cụ thể, đại diện Ủy ban MTTQ đã hoàn trả lại số tiền này cho người đứng tên chủ tài khoản là Đỗ Thị Tiên. Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Châu Đốc cũng mong đơn vị tài trợ thông cảm cho sự sơ suất này.

Ủy ban MTTQ TP Châu Đốc đang trong quá trình chuyển giao công việc, do thay đổi về mặt nhân sự nên không thể thực hiện đúng với mong muốn của nhà hảo tâm đóng góp.

*Việc trả lại tiền sẽ khiến người nghèo ở địa phương mất cơ hội có nhà mới. Địa phương nhìn nhận việc này như thế nào?

- Chúng tôi đã chỉ đạo Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo của TP Châu Đốc tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan.

Nếu cá nhân nào có sai sót thì kiểm điểm hoặc xử lý trách nhiệm theo mức độ tương xứng. Tôi cũng rất mong các nhà tài trợ thông cảm cho sơ suất đáng tiếc này.

Thốt Nốt - Tấn Nguyên