Nay nhà sinh học Ben Sadd tại Viện Công nghệ liên bang ở Zurich, Thuỵ Sĩ, đã tìm thấy điều tương tự ở bọ cánh cứng Tenebrio molitor. Nếu hệ miễn dịch của chúng bị tàn phá đến mức con vật có thể chết, chúng sẽ chuyển nguồn lực cuối cùng của mình sang sản xuất pheromone tình dục. Sadd đã xâm hại hệ miễn dịch của 20 con bộ cánh cứng đực còn trinh nguyên, bằng cách cho một mẩu nylon vào cơ thể chúng, và giam số con này cùng những con khoẻ mạnh vào các khu vực khác nhau. Sau đó ông ghi nhận khu vực nào hấp dẫn con cái nhất.
Kết quả là con cái dành nhiều thời gian hơn ở đĩa có những anh chàng bị đe doạ về hệ miễn dịch, bởi những con này đã đầu tư nỗ lực cuối cùng vào việc sản xuất pheromone sex nhằm thu hút con cái. "Mùi của con đực sắp chết hấp dẫn hơn hẳn những con khoẻ mạnh", Sadd cho biết.
Theo VNExpress