Techcombank xin giữ lại cổ tức để tăng trưởng kinh doanh - Ảnh 1.

Techcombank là một trong số những ngân hàng tiến hành đại hội cổ đông sớm.

Sau khi gây bất ngờ trên thị trường bằng mức lợi nhuận 8.036 tỉ đồng trong năm 2017, tại Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2018 diễn ra sáng nay (3-3), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế10.000 tỉ đồng, tăng 24% so với năm trước. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng của ngân hàng này cũng được đặt ra ở mức cao vượt trội so với năm 2017.  

Cụ thể, tổng tài sản tăng trưởng 17% lên mức 315.184 tỉ đồng; huy động vốn năm tăng mạnh 40% lên 246.318 tỉ đồng… Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng chỉ đặt ra ở mức tối đa 18%, tương ứng với 213.582 tỉ đồng, bằng mục tiêu Ngân hàng Nhà nước giao.

Đáng lưu ý, năm 2017 Techcombank đã sạch nợ tại Công ty Quản lý tài sản (VAMC) khi hoàn thành kế hoạch mua lại toàn bộ 2.922 tỉ đồng trái phiếu VAMC bằng cách vừa mua lại, vừa trích lập dự phòng. Do đó, nợ xấu của Techcombank năm 2018 dự kiến giảm về mức dưới 2%, quay lại hoạt động thông thường, không phải trích lập dự phòng cho khoản nợ trước đây.

Theo tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Techcombank sẽ trích lập hai quỹ bổ sung vốn điều lệ ở ngân hàng và các công ty con tổng cộng 325 tỉ đồng, trích quỹ dự phòng tài chính ở ngân hàng 567,7 tỉ đồng và công ty con là 45,2 tỉ đồng. Sau khi trích lập, lợi nhuận còn lại 5.507 tỉ đồng, cùng với 7.140 tỉ đồng lợi nhuận chưa sử dụng các năm trước Techcombank có tổng cộng 9.345 tỉ đồng lợi nhuận có thể phân phối.

Tuy nhiên, HĐQT Techcombank vẫn tiếp tục trình cổ đông giữ lại lợi nhuận để thực hiện tăng vốn tự có, vốn cổ phần của ngân hàng theo quy định pháp luật. Techcombank đã duy trì chính sách không chia cổ tức suốt 8 năm liên tiếp để dành nguồn lực cho việc tăng quy mô vốn, phục vụ cho chiến lược đẩy mạnh tăng trưởng kinh doanh và cải thiện các chỉ số an toàn, lành mạnh tài chính.

Tại kỳ họp ĐHCĐ năm nay, HĐQT tiếp tục trình cổ đông phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Đồng thời, uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm nộp hồ sơ niêm yết, tài liệu, và mọi vấn đề liên quan tới kế hoạch niêm yết, thủ tục liên quan… Giải thích lý do nhiều năm hoãn niêm yết, Chủ tịch HĐQT Techcombank, ông Hồ Hùng Anh phân tích năm 2017 chưa phải thời điểm thuận lợi để thực hiện niêm yết cổ phiếu. Tuy nhiên, năm 2018 sẽ là thời điểm thích hợp, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông và ngân hàng.

T.Hà