Bộ Xây dựng cho biết ngày 7-4-2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Nghị định nêu rõ về nguyên tắc thiết kế công trình phải có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, đồng thời tôn trọng tập quán, văn hoá địa phương; phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của từng vùng, miền trong kiến trúc, cảnh quan đô thị.
Việc xây dựng các công trình nhại kiến trúc kiểu cổ Pháp hiện khá phổ biến ở các thành phố lớn. Ảnh minh họa
Tuy nhiên đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa tiến hành triển khai lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; còn nhiều lúng túng trong việc lập thiết kế đô thị. Từ đó dẫn đến những bất cập trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị. Các công trình đã xây dựng, chất lượng kiến trúc theo yêu cầu của Nghị định còn hạn chế, nhiều công trình thiếu bản sắc kiến trúc của địa phương, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán văn hóa của vùng miền.
Do đó, để kiện toàn công tác quản lý kiến trúc trên địa bàn, Bộ đã yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý về chất lượng kiến trúc các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó nhấn mạnh không xây dựng các công trình theo hướng nhại cổ kiểu kiến trúc cổ điển Pháp – châu Âu.
Được biết, ngay sau khi nhận được công văn của Bộ Xây dựng, các địa phương như Hà Nội, Lạng Sơn, Đồng Tháp… đã bắt đầu triển khai ra soát, kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn.
V.Vinh