BIDV sẽ bán 17,65% cổ phần cho ngân hàng của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Nhà đầu tư chiến lược của BIDV đến từ Hàn Quốc

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, tỉ lệ cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là 15% quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành, tương đương tỉ lệ 17,65% vốn điều lệ hiện tại.

Số lượng cổ phần đăng ký phát hành dự kiến là 603.302.706 cổ phần, tương đương hơn 6.033 tỉ đồng mệnh giá. Sau khi thương vụ này thành công, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên hơn 40.220 tỉ đồng.

Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày trở thành cổ đông của BIDV theo quy định.

Đối tượng được BIDV phát hành cổ phần là KEB Hana Bank, một ngân hàng đến từ Hàn Quốc. KEB Hana Bank được thành lập năm 1967 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc, sau đó đổi tên thành Korea Exchange Bank (KEB) và được sáp nhập với Hana Bank vào năm 2015. Kể từ năm 2015, Tổ chức tài chính Hana Financial Group Inc, sở hữu toàn bộ cổ phần của KEB Hana Bank.

Sau khi KEB Hana Bank trở thành nhà đầu tư chiến lược của BIDV, tỉ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước sẽ giảm từ 95,28% xuống 80,99%; tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược là 15% và các cổ đông khác.

Năm 2018, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 9.300 tỉ đồng, tăng trưởng tín dụng 14% và nợ xấu dưới 2%. Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng này là 7.254 tỉ đồng, tín dụng tăng gần 11,8%.

Với thông tin bán cổ phần cho đối tác Hàn Quốc, cổ phiếu BID đã tăng trần trong ngày 31-10 lên 29.500 đồng/cổ phiếu, với 1,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

T.Phương