Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Linh, Chánh Văn phòng bộ này, nhận nhiệm vụ tại Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), giữ chức vụ Tổng cục trưởng kể từ ngày 12-10.

Ông Trần Hữu Linh (42 tuổi), làm Chánh Văn phòng Bộ Công Thương từ tháng 6-2016. Trước đó, ông là Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin. Ông có bằng cử nhân kinh tế đối ngoại và bằng cử nhân công nghệ thông tin.

Chánh Văn phòng Bộ Công Thương làm tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Linh thời điểm được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công Thương vào năm 2016, Ảnh: Bộ Công Thương

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLTT trực thuộc Bộ Công Thương. Theo đó, Tổng cục QLTT được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của bộ trưởng Bộ Công Thương theo nguyên tắc tập trung thống nhất. Tổng cục có không quá 4 phó tổng cục trưởng.

Cơ cấu, tổ chức của Tổng cục QLTT được kế thừa và phát triển từ tổ chức QLTT hiện có, bảo đảm thực hiện thống nhất trong quan hệ chỉ đạo, điều hành xuyên suốt; giữ ổn định, không phát sinh tăng đầu mối, biên chế, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống các vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo quyết định của Thủ tướng, bộ máy tổng cục ở Trung ương được tổ chức tinh gọn trên cơ sở nâng cấp, kiện toàn từ Cục QLTT thuộc Bộ Công Thương, gồm 6 đơn vị: Văn phòng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách - Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra và Cục Nghiệp vụ QLTT.

Tại địa phương, thành lập Cục QLTT cấp tỉnh trực thuộc tổng cục, có đội QLTT cấp huyện trực thuộc Cục QLTT cấp tỉnh thay cho mô hình chi cục trực thuộc Sở Công Thương hiện nay.

Minh Chiến