Ông Ngô Xuân Nam, Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết vừa nhận được thông báo của Chi Lê về việc thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với quả bưởi tươi (Citrus maxima) từ Việt Nam có hiệu lực từ ngày 14-10.

Theo đó, lô hàng xuất khẩu sang Chi Lê phải có chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Trong đó, phải ghi rõ lô hàng không có động vật chân khớp, là các loài có tên khoa học sau: Eutetranychus orientalis, Ferrisia virgata, Maconellicoccus hirsutus, Prays citri, P. endocarpa, Citripestis sagittiferella. Ngoài ra, lô hàng phải được xử lý chiếu xạ 150 Gy để kiểm soát các loại ruồi đục trái như Bactrocera cucurbitae, Bactrocera dorsalis, được xác nhận trong giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Ngày 14-10, Văn phòng SPS Việt Nam đã có văn bản gửi đến Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản và Hiệp hội Rau quả Việt Nam đề nghị nghiên cứu thông báo nêu trên để có giải pháp thích ứng, cũng như thông báo cho các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan biết để thực hiện.

Chi Lê thông báo mở cửa thị trường cho quả bưởi tươi Việt Nam - Ảnh 1.

Bưởi tươi xuất khẩu Chi Lê phải qua chiếu xạ

Chi Lê thông báo mở cửa thị trường cho quả bưởi tươi Việt Nam - Ảnh 2.

Bưởi tươi Việt Nam có thêm thị trường xuất khẩu mới

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Hợp tác quốc tế - Cục Bảo vệ thực vật cho biết đây là thông báo "mở cửa thị trường" của Chi Lê đối với bưởi tươi Việt Nam. Trước đó, Chi Lê đã mở cửa cho thanh long Việt Nam và cũng yêu cầu lô hàng phải được xử lý chiếu xạ và phải được cấp chứng thư xuất khẩu.

Văn phòng SPS Việt Nam là đầu mối thực hiện các nghĩa vụ minh bạch hóa theo yêu cầu của Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Văn phòng SPS thực hiện chức năng là kênh thông tin chính thức giữa Việt Nam và các thành viên WTO về các vấn đề SPS.

Hiện tại, Việt Nam đang tích cực đàm phán để bưởi tươi được xuất khẩu sang Mỹ, đây là thị trường rất lớn cho bưởi tươi Việt Nam.

Tin, ảnh: Ngọc Ánh