Cụ thể, Bộ Tài chính căn cứ vào ý kiến chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận 3 hoạt động của DN thủy sản gồm: chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến âm 18 độ C, chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín và chế biến từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng giá trị gia tăng là hoạt động chế biến thủy sản.

Trước đó, vào giữa năm 2020, nhiều DN thủy sản bức xúc khi không được hưởng thuế suất ưu đãi do sản phẩm bị xếp vào nhóm "sơ chế", không phải "chế biến". Theo quy định về thuế thu nhập DN, nếu DN chế biến thủy sản ở các vùng khó khăn thì sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 0%, 10% hoặc 15% thay vì mức 20% như thông thường.

Ng.Ánh