Hiệp hội Mía đường Việt Nam vừa có công văn gửi liên bộ Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đề nghị bổ sung các quy định để có đủ điều kiện quản lý Thông tư 08/2015/TT-BCT ngày 27-5-2015 của Bộ Công Thương.

Theo đó, Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho rằng hiện nay, mặt hàng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan được quản lý chặt vì được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi theo các Hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương. Đặc biệt, đường sản xuất từ Lào của Hoàng Anh Gia Lai nhập vào Việt Nam với số lượng 50.000 tấn được hưởng thuế suất 2,5% do Bộ Công Thương ban hành thông tư số 08/2015/TT-BCT ngày 27-5-2015 là một ưu đãi rất đặc biệt.

Theo hiệp hội này, thông tư số 08 nói trên đã không nêu đầy đủ các quy định để có đủ điều kiện quản lý như lâu nay Bộ Công Thương đã quản lý hạn ngạch nhập khẩu.

Do đó, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương bổ sung để tránh tạo khe hở dễ xảy ra gian lận thương mại gây thêm ảnh hưởng xấu đến sản xuất mía đường trong nước, mặc dù sự phù phép này cũng đã gây khó khăn cho tiêu thụ của đường sản xuất trong nước.

Các điểm cần được Bộ Công Thương bổ sung, theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam là:

Thứ nhất, chủng loại đường mà Hoàng Anh Gia Lai được nhập khẩu vào Việt Nam (số lượng đi kèm với chủng loại).

Thứ hai, thời điểm và thời hạn cuối cùng nhập lượng đường 50.000 tấn này.

Thứ 3, xác định rõ thương nhân và các điều kiện cần có để được phân giao nhập khẩu (công ty được phép nhập).

Ngoài ra, hiệp hội này cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét giá nhập khẩu trong hồ sơ nhập khẩu dùng làm căn cứ để tính thuế nhập khẩu và tham chiếu vào giá của 2 thị trường quốc tế: sàn giao dịch New York cho đường thô và sàn giao dịch London cho đường trắng để kiểm soát giá nhập khẩu nhằm tránh tình trạng thương nhân nhập khẩu có thể gian lận thuế nhập khẩu, thuế GTGT bằng hình thức giảm đơn giá đường nhập khẩu trong hồ sơ nhập khẩu.

Ph.Nhung