Kiến nghị Chính phủ miễn, giảm thuế nhập khẩu nhiều nguyên liệu sản xuất - Ảnh 1.

Trong thời gian tới, thuế nhập khẩu nguyên liệu dệt may sẽ giảm (ảnh từ website Vinatex)

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã xây dựng, liên tục tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, hoàn tất dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134 quy định chi tiết Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu.

Hai dự thảo này đã được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ. Theo đó, dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định số 134 quy định chi tiết Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đề xuất miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực da giày, dệt may, chế biến nông, lâm, thủy sản…

Còn dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định số 125 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng, nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành nông nghiệp, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ôtô.

Theo quy định hiện nay, thuế suất thông thường đối với nguyên liệu sản xuất, hàng hóa nhập khẩu là 5%.

Bộ Tài chính đánh giá việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, giảm thuế suất thuế nhập khẩu cho một số mặt hàng sẽ làm giảm thu ngân sách hơn 6.000 tỉ đồng.

Thy Thơ