Bởi vậy, Genco 2 kiến nghị cho phép điều chỉnh bản chào giá để bảo đảm quy trình vận hành liên hồ chứa. Ngoài ra, vào mùa nước về nhiều, thủy điện đạt sản lượng lớn nên nhiệt điện than cũng gặp khó khăn trong việc bảo đảm doanh thu và lợi nhuận.

Kiến nghị điều chỉnh giá trần điện cạnh tranh - Ảnh 1.

Thủy điện Trung Sơn (Thanh Hóa) tới đây sẽ tham gia thị trường điện cạnh tranh

Theo Tổng Công ty Phát điện 3 (Genco 3), do các nhà máy thủy điện phải bảo đảm yêu cầu cấp nước theo quy trình liên hồ và các yêu cầu của Bộ Công Thương nên chào giá không cân đối, có thời điểm không bảo đảm cấp nước cho hạ du. Về nhiệt điện, các nhà máy phải liên tục thay đổi công suất phát điện dẫn đến rủi ro và ảnh hưởng đến độ tin cậy hệ thống. Do vậy, Genco 3 kiến nghị xem xét cơ chế điều chỉnh giá trần bán chào hoặc cơ chế duy trì tổ máy hoạt động trong thời gian dài để bảo đảm hoạt động ổn định.

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng yêu cầu điều chỉnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tạo thuận lợi cho thị trường. Trong đó, quan tâm đến cơ chế điều tiết giá bán buôn toàn tập đoàn, thử nghiệm sớm trên giấy, phấn đấu cuối năm 2017 có thể lựa chọn được phương án hợp lý. Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Cục Điều tiết điện lực chỉ đạo rà soát các nhà máy tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa, từ đó có điều chỉnh để vừa bảo đảm mục tiêu quy trình vận hành, bảo đảm an toàn hạ du và nhà máy nhưng vẫn phù hợp quy định về hệ thống và thị trường điện.

Tin-ảnh: Ph.Nhung