Ngày 13-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì họp báo công bố Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017.

Theo Phó Thủ tướng, việc công bố bộ chỉ tiêu sẽ đưa ra được bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời giúp các địa phương thấy rõ mình đang nằm ở đâu trên bản đồ phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp cùng Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) để xây dựng và công bố bộ chỉ số này.

Theo đó, cùng với các chỉ số đã có ví dụ như chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thì bộ chỉ số này giúp Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương biết được tình hình chung, trình độ phát triển của doanh nghiệp tại từng địa phương.

Lần đầu công bố chỉ tiêu đo sức khỏe của doanh nghiệp Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam

"Khác với chỉ số PAPI và PCI, bộ chỉ số phát triển doanh nghiệp không thể so sánh chỉ số phát triển giữa doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn với doanh nghiệp tại TP HCM, thay vào đó lấy tiêu chí của bộ chỉ số này để so sánh về sự phát triển của doanh nghiệp tỉnh đó so với năm trước, hoặc đánh gía tổng lợi nhuận mà doanh nghiệp mang lại cho địa phương và tổng tiền lương doanh nghiệp đã trả cho người lao động"- ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết thêm từ năm 2019, bộ chỉ số về phát triển doanh nghiệp sẽ được công bố vào đúng ngày 13-10 hằng năm cùng với “Sách Trắng về phát triển doanh nghiệp”.

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam, Phó Thủ tướng đã gửi lời chúc mừng tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, luôn có tinh thần, ý chí của dân tộc Việt Nam, xây dựng văn hoá kinh doanh có trách nhiệm với xã hội.

"Đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân luôn tiên phong, xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đất nước và Chính phủ luôn bày tỏ niềm tin tưởng đối với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong thời gian tới"- Phó Thủ tướng khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp.

Lần đầu công bố chỉ tiêu đo sức khỏe của doanh nghiệp Việt Nam - Ảnh 2.

Doanh nghiệp Việt Nam cần sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa để đầu tư công nghệ cao và nâng cao chất lượng lao động - Ảnh: Minh Chiến

Để khu vực doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng nhanh và bền vững, 4 nhóm giải pháp đã được đưa ra tại buổi họp báo để Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, thực hiện.

Trong đó, rà soát, bổ sung và hoàn thiện thể chế, khẩn trương cắt giảm thực chấy điều kiện kinh doanh đang là rào cản đối với hoạt động của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực thi hiệu quả thủ tục một cửa tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp trong nước bằng thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đó tập trung trước mắt vào đầu tư xây dựng hạ tầng góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hình thành các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để chuyển giao công nghệ cho khu vực doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chính phủ cần nghiên cứu thấu đáo nội hàm của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 từ đó có định hướng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận tài chính, tín dụng có chính sách thuế khuyến khích cho doanh nghiệp tiếp cận tài chính, tín dụng và có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp trong nước.

Cuối cùng, với tầm quan trọng và hiệu quả của khu vực doanh nghiệp FDI, Chính phủ cần khai thác cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng chuyển dịch dòng vốn quốc tế, các hình thức đầu tư mới để tạo dựng tối đa lợi thế của Việt Nam chủ động thu hút các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới, từ các nước nắm giữ công nghệ nguồn, có năng lực quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh cao để đầu tư vào Việt Nam.

Chính phủ cần có chiến lược và giải pháp khuyến khích, thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh công nghiệp phụ trợ để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi liên kết của doanh nghiệp FDI.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, hiện nay khu vực doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào quy mô phát triển của nền kinh tế, chiếm 60% GDP toàn bộ nền kinh tế. Bình quân giai đoạn 2010-2017, số doanh nghiệp thực tế hoạt động tăng 10,5%/năm, số lao động thu hút làm việc trong khu vực doanh nghiệp tăng 5,9%/năm, vốn sản xuất kinh doanh tăng 15,4%/năm, doanh thu tăng 15,6%/năm, lợi nhuận tăng 13,7% và đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng 12,4%/năm.

Minh Chiến