Bộ Công Thương vừa công bố báo cáo thu nhập bình quân của viên chức quản lý tập đoàn, tổng công ty năm 2013. Theo đó, mức thu nhập phổ biến của lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty dao động trong khoảng 40-60 triệu đồng/tháng, tức khoảng 480 triệu đồng - 720 triệu đồng/năm.

Lãnh đạo Tổng Công ty Dầu thực vật có mức lương cao nhất trong năm 2013. Ảnh: NCĐT
Lãnh đạo Tổng Công ty Dầu thực vật có mức lương cao nhất trong năm 2013. Ảnh: NCĐT

Cụ thể, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp dầu Thực vật Việt Nam, ông Đỗ Ngọc Khải, có thu nhập cao nhất với 74,72 triệu đồng/tháng. Giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty này là ông Dương Anh Tuấn với thu nhập 63,44 triệu đồng/tháng.

Tại Tập đoàn Điện lực (EVN), Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Hoàng Quốc Vượng có mức thu nhập trung bình 61,32 triệu đồng/tháng; Tổng Giám đốc Phạm Lê Thanh 53,43 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Bùi Ngọc Bảo hưởng mức thu nhập 54 triệu đồng/tháng; Tổng Giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh 52,5 triệu đồng/tháng. Các chức danh Phó tổng Giám đốc Petrolimex nhận 48 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam Trần Xuân Hòa thu nhập 53,42 triệu đồng/tháng; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), ông Phùng Đình Thực lãnh 65,81 triệu đồng/tháng; và Tổng Giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu nhận 64,35 triệu đồng/tháng.

Tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV có mức thu nhập 57,13 triệu đồng/tháng; các chức danh lãnh đạo còn lại hưởng từ 47,21 đến 51,6 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo Tập đoàn Dệt may (Vinatex) có mức thu nhập từ 46,3 đến 52,47 triệu đồng/tháng. Tập đoàn này vừa hoàn tất việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong thời gian tới.

Thu nhập nói trên của lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, theo Bộ Công Thương là dựa trên Nghị định 51/CP ngày 14-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý doanh nghiệp và Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công khai minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

Theo đó, quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty năm 2013 được tính theo 2 giai đoạn: Quỹ lương thực hiện 4 tháng đầu năm được tính theo Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14-9-2010 và Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04-10-2007; Quỹ lương thực hiện 8 tháng cuối năm được tính theo hướng dẫn tại Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09-9-2013.

Cũng theo Nghị định 50 và 51 của Chính phủ, thù lao cao nhất cho chủ tịch hội đồng thành viên một doanh nghiệp Nhà nước là 36 triệu đồng/tháng, tương đương 432 triệu đồng/năm.

Th.Dương