Đây là lần đầu tiên Cục thuế TP chính thức đưa ra thông tin về các DN trú đóng trên địa bàn còn nợ tiền thuế; bao gồm tên, địa chỉ DN, tên  người đại diện pháp luật của DN; sồ tiền thuế DN còn nợ.

Tổng số tiền thuế mà DN đang nợ là gần 220 tỉ đồng, trong đó những DN mắc nợ nhiều nhất như Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 (51,08 tỉ đồng), Công ty CP Thép Thăng Long (34,593 tỉ đồng), Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp (26,482 tỉ đồng), DN tư nhân thương mại chế biến thủy sản Bình Hưng (25,378 tỉ đồng)...

Cục thuế cho biết vẫn đang rà soát và sẽ tiếp tục công bố danh  sách DN còn nợ tiền thuế đợt 2 trong thời gian tới.

Danh sách 16 DN nợ thuế đợt 1

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 nợ 51,08 tỉ đồng,

Công ty CP Thép Thăng Long nợ 34,593 tỉ đồng,

Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp nợ 26,482 tỉ đồng,

DN tư nhân thương mại chế biến thủy sản Bình Hưng nợ 25,378 tỉ đồng

Công ty CP Sắt thép Cửu Long nợ 16,844 tỉ đồng,

Công ty CP Tài Đức Lộc nợ 10,745 tỉ đồng,

Công ty TNHH Cơ khí Tân Kiến Thành nợ 10,557 tỉ đồng,

Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng nợ 10,427 tỉ đồng,

Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật Xuyên Hiếu nợ 9,475 tỉ đồng,

Công ty TNHH một thành viên Du lịch Thanh niên Việt Nam nợ 4,191 tỉ đồng,

Công ty cổ phần Xây dựng số 3 nợ 4,968 tỉ đồng,

Chi nhánh Công ty CP Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu (Hà Nội) nợ 4,118 tỉ đồng,

Công ty Liên doanh vận tải Sea SaiGon nợ 2,916 tỉ đồng,

Công ty CP sản xuất dịch vụ thương mại cơ khí Đông Phương nợ 2,123 tỉ đồng,

Công ty TNHH Xây Dựng Liên Thạch nợ 3,499 tỉ đồng,

Công ty CP Nhà I và D nợ 1,591 tỉ đồng

Thy Thơ