Ông Hà Văn Thắm trước khi bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ocean Bank

Ông Hà Văn Thắm trước khi bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ocean Bank

Chiều 24-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra thông cáo về thay đổi nhân sự cấp cao của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Đại Dương (Ocean Bank).

Thông cáo cho biết trong quá trình triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã được Bộ Chính trị, Chính phủ phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thanh tra pháp nhân, thanh tra chất lượng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng.

Qua thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đại Dương.

Để xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật và bảo đảm Ngân hàng TMCP Đại Dương hoạt động an toàn, ổn định và đúng pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương đối với ông Hà Văn Thắm; đồng thời, ngày 23-10, HĐQT Ngân hàngTMCP Đại Dương đã thống nhất quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Hà Văn Thắm.

HĐQT ngân hàng đã bầu bà Nguyễn Minh Thu, thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời thôi đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

HĐQT ngân hàng giao bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Tổng giám đốc làm Phó Tổng giám đốc phụ trách.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các vi phạm tại Ngân hàng TMCP Đại Dương theo quy định của pháp luật.

“Sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng TMCP Đại Dương” - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định.

Theo website của Ngân hàng TMCP Đại Dương, ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng này từ năm 2007 tới nay.

Ocean Bank được thành lập năm 1993 và chuyển đổi mô hình hoạt động ngân hàng TMCP từ năm 2007.

Thông tin giới thiệu trên website http://oceanbankjobs.com/vi, Ocean Bank cho biết năm 2012, vốn điều lệ của ngân hàng là 4.000 tỉ đồng, thiết lập quan hệ đại lý với hơn 300 ngân hàng lớn trên thế giới. OceanBank có 21 chi nhánh và trên 100 điểm giao dịch trong hệ thống trong toàn quốc, cán bộ nhân viên gồm hơn 2.000 người.

T.Hà