Cụ thể, nhiều mô hình mới sẽ có trong danh mục khuyến nông nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị…

Nông nghiệp hữu cơ được nhà nước hỗ trợ cao - Ảnh 1.

Sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ khuyến nông

Theo đó, mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa sẽ được hỗ trợ 50% chi phí mua giống, thiết bị, vật tư; hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở xây dựng mô hình về an toàn thực phẩm... Đối với mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí xây dựng mô hình theo định mức kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền. Các hoạt động nhân rộng mô hình được hỗ trợ 100% chi phí tổ chức tập huấn kỹ thuật, tham quan, hội thảo đầu bờ, hội nghị sơ kết, tổng kết; cán bộ kỹ thuật chỉ đạo nhân rộng mô hình được hưởng chế độ phụ cấp tối đa là 2,0 mức lương cơ sở/người/tháng...

Kinh phí cho hoạt động khuyến nông theo dự thảo gồm 3 nguồn: trung ương, địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, các chính sách khuyến nông còn nhiều hạn chế. Trong đó, điểm yếu lớn nhất là không có sự liên thông, gắn kết giữa khuyến nông trung ương và khuyến nông địa phương theo kiểu "việc ai nấy làm, thân ai nấy lo", từ đó làm suy yếu sức mạnh của cả hệ thống khuyến nông. Chính sách xây dựng mô hình khuyến nông "cứng" và quy mô nhỏ gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện và không phù hợp với quy mô sản xuất hàng hóa hiện nay. Nhiều mô hình tổ chức thành công nhưng khó nhân rộng. 

Tin-ảnh: Ng.Ánh