Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch HĐTV CNS, cho biết SOC (trực thuộc Công ty CP Vận hành Trung tâm An toàn thông tin - HISSC, CNS nắm giữ 75% cổ phần) là một trong 4 trụ cột của Đề án xây dựng đô thị thông minh của TP. Việc vận hành trung tâm này nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị về việc bảo đảm an toàn thông tin và ứng cứu cho các hạ tầng kỹ thuật của các sở, ban, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp trên địa bàn TP và mở rộng ra phạm vi trong nước, quốc tế; cung cấp dịch vụ an toàn thông tin và các sản phẩm khác nhằm bảo toàn vốn doanh nghiệp và kinh doanh có lãi.

Ra mắt Trung tâm An toàn thông tin TP HCM - Ảnh 1.

Trung tâm An toàn thông tin TP HCM chính thức ra mắt vào chiều 11-10

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm đánh giá việc ra mắt SOC đánh dấu một bước ngoặt mới của TP trong thực hiện Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Cũng theo ông Lê Thanh Liêm, hiện hành lang pháp lý về an toàn, an ninh mạng của TP đã từng bước được hoàn thiện. Để phát huy hiệu quả của 4 trụ cột của đề án, UBND TP đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện hệ sinh thái ngành công nghệ thông tin, trước mắt là xây dựng quy chế vận hành SOC và quy chế phối hợp điều hành giám sát bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, hoàn chỉnh thủ tục các dự án thuộc Đề án đô thị thông minh và báo cáo UBND TP trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư làm cơ sở để triển khai các dự án trong giai đoạn 2021-2025.

Tin-ảnh: T.Nhân