Ngày 17-10, tại hội nghị Các nhà đầu tư Vinacapital 2013 (một quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam), nhiều nhà đầu tư đã ngỏ ý với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về mong muốn tham gia mua - bán nợ xấu nhưng còn quá nhiều yếu tố trở ngại.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (người  đứng thứ 4, tính từ bên trái) và các nhà  đầu tư nước ngoài  

Trước vấn đề trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết: Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ điều chỉnh pháp lý phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức nước ngoài tham gia tiến trình xử lý nợ xấu.
Đánh giá về môi trường đầu tư và tình hình kinh tế Việt Nam, Vinacapital cho rằng thị trường Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư khi nợ xấu được giải quyết, thị trường bất động sản đã bắt đầu có thanh khoản đối với các căn hộ có giá trị thấp.
Theo Vinacapital, năm 2013, GDP của Việt Nam sẽ đạt 5,3%, tỉ giá tương ổn định, thâm hụt thương mại chỉ khoảng 4 tỉ USD, thu hút vốn đấu tư nước ngoài hơn 15 tỉ USD và hiện đã giải ngân được 11 tỉ USD, tăng trưởng tín dụng van khoảng 10%... Do đó, Vinacapital dự báo nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục đầu tư tư vào lĩnh vực tiêu dùng, y tế, nông nghiệp…. Tuy nhiên, rủi ro mà nhà đầu tư sẽ phải đối mặt là lạm phát cao có thể tái diễn, nợ xấu của ngân hàng chưa được xử lý, tài sản tiếp tục sụt giá...
Thy Thơ