Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Trần Văn Dũng, vừa ký công văn 1339, thông báo và hướng dẫn Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VDS) về giải pháp giảm tải hệ thống giao dịch của HOSE. 

Tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới trên HOSE - Ảnh 1.

Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về giải pháp giảm tải hệ thống trên HOSE

Theo đó, các doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HOSE. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE thì Sở HOSE thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi được HOSE thẩm định và cấp quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi sự cố nghẽn lệnh được xử lý xong, doanh nghiệp được chuyển giao dịch sang HOSE mà không xem xét lại hồ sơ.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HOSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX. HOSE, HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để bảo đảm tính liên tục trong công tác giám sát.

Ông Trần Văn Dũng cho biết đây là giải pháp tình thế, tạm thời nhằm xử lý nghẽn lệnh trên HOSE. Khi HOSE và các đơn vị liên quan có giải pháp xử lý tốt vấn đề nghẽn lệnh thì việc niêm yết mới sẽ trở lại bình thường. Đồng thời, yêu cầu HOSE, HNX và VSD cần truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư về việc HOSE tạm thời dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các sở giao dịch chứng khoán trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX.

Theo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, sau 1 tháng ban hành Công văn số 713 ngày 3-3 về việc hướng dẫn chuyển giao dịch cổ phiếu với mục đích giảm tải cho hệ thống giao dịch của sàn HOSE, hiện đã có 6 cổ phiếu chuyển giao dịch từ HOSE sang sàn HNX.

Đó là các cổ phiếu VFG - CTCP khử trùng Việt Nam, ABT - CTCP xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre, VND - CTCP chứng khoán VNDirect, NSC - CTCP giống cây trồng VN, BBC - CTCP Bibica và SSC - CTCP giống cây trồng Miền Nam.

Tin, ảnh: Sơn Nhung