Đây là sự kiện lớn và thường niên của cộng đồng các ngân hàng trong khu vực, đồng thời là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trong năm 2017.

Tăng cường hợp tác giữa các ngân hàng trong ASEAN - Ảnh 1.

Các đại biểu thể hiện quyết tâm hợp tác

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề được ngân hàng các nước trong khu vực quan tâm, trong đó có phát triển tài chính bền vững, tài chính toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực... và đưa ra các sáng kiến hợp tác cùng kế hoạch hành động.

Tin-ảnh: Q.Châu