Trái thanh long là sản phẩm nông nghiệp đặc thù của Bình Thuận
Trái thanh long là sản phẩm nông nghiệp đặc thù của Bình Thuận

Trong tháng 7-2016, công ty sẽ xuất 100 tấn thanh long tiêu chuẩn VietGAP đầu tiên cho TCC để tập đoàn này phân phối vào hệ thống siêu thị Big C Thái Lan với giá khoảng 0,7USD/kg. “Để bảo đảm chất lượng trái thanh long xuất khẩu, công ty đã ký hợp tác với nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, đồng thời cử nhân viên kỹ thuật thường xuyên bám sát vườn rẫy của nông dân để kiểm định quả với tiêu chuẩn tốt nhất” - ông Kính cho hay.

Tin-ảnh: L.Trường