Cụ thể gồm: HTX thanh long Hàm Thạnh, HTX thanh long hữu cơ Phú Hội, HTX thanh long Phan Long, HTX thanh long Hàm Minh 30, HTX thanh long Hàm Kiệm.

Liên hiệp HTX này sẽ hoạt động một số ngành nghề như: mua bán trái thanh long, chuyển giao khoa học công nghệ phát triển cây thanh long, chế biến thực phẩm, thức uống từ trái thanh long, bảo quản và xuất khẩu thanh long…


Hợp nhất các HTX giúp giải quyết đầu ra cho trái thanh long

Hợp nhất các HTX giúp giải quyết đầu ra cho trái thanh long

Theo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, việc hợp nhất các HTX thanh long nhỏ lẻ thành liên hiệp HTX trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, khắc phục được tình trạng manh mún trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Quan trọng nhất là giải quyết đầu ra, tiến tới xây dựng thị trường xuất khẩu thanh long ổn định.

Theo thống kê, hiện tổng diện tích cây thanh long đạt tiêu chuẩn sạch của Liên hiệp HTX Chế biến - Xuất khẩu thanh long Bình Thuận khoảng 174 ha.

Bình Thuận là thủ phủ cây thanh long với diện tích trên 26.000 ha, tổng sản lượng hằng năm trên 500.000 tấn, chiếm khoảng 80% sản lượng thanh long cả nước.

Tin-ảnh: Lê Trường