Văn phòng Chính phủ ngày 20-6 vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Theo đó, ngày 17-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) báo cáo, ý kiến của các đại biểu tham dự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận.

Về vấn đề chung về an ninh, an toàn hàng không, Thủ tướng nhận định thời gian qua, ngành hàng không Việt Nam đã khởi sắc với việc ra đời của các hãng hàng không mới, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của người dân, tạo sự cạnh tranh có lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy một số bất cập nảy sinh có nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không, chất lượng dịch vụ chưa đảm bảo (tình trạng chậm, hủy chuyến còn nhiều), bắt đầu có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo đánh giá năng lực ngành hàng không và có biện pháp quản lý để phát triển tốt nhưng phải phù hợp với quy hoạch, năng lực cơ sở hạ tầng và nhân lực. Việc thành lập mới hoặc nâng quy mô của các hãng hàng không phải đảm bảo yêu cầu duy trì và nâng cao năng lực khai thác an toàn bay của các hãng hàng không, năng lực giám sát an toàn khai thác của nhà chức trách, khả năng cung ứng năng lực đặc thù (phi công, kỹ sư, thợ máy sửa chữa và bảo dưỡng...) và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng hàng không.

Các hãng hàng không sau khi thành lập phải hoạt động theo đúng kế hoạch được duyệt, phải có sân bay căn cứ, không để ùn tắc, quá tải tại một số sân bay. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Bộ GTVT kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia - và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ trưởng Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Bộ Quốc phòng rà soát các máy bay quân sự đã quá niên hạn sử dụng, hạn chế thấp nhất sự cố trong huấn luyện bay.

Quản lý chặt chẽ máy bay nhập khẩu

Về quản lý máy bay nhập khẩu vào Việt Nam, sau khi đã xin ý kiến Thành viên Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị giữ như quy định tại Nghị định số 92/2016/NĐ-CP, trong khi đó đa số ý kiến Thành viên Chính phủ (73,08%) đồng ý theo phương án sửa đổi. Vì vậy, Thủ tướng kết luận để bảo đảm quản lý chặt chẽ máy bay nhập khẩu, bảo đảm tuyệt đối an toàn, giao Bộ GTVT báo cáo giải trình xin ý kiến Thành viên Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2019.

D.Ngọc