Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu toàn diện về những vấn đề liên quan đến việc áp dụng hệ thống bảo lãnh thông quan tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-11.

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu bảo lãnh thông quan - Ảnh 1.

Hệ thống bảo lãnh thông quan có thể giúp cải thiện thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Ảnh: Hoàng Triều

l Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị quyết 79 nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, sẽ đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực: đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước.

Cụ thể, các nhóm thủ tục: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý... khi làm thủ tục sẽ thay thế cụm từ "số giấy CMND" và "số giấy chứng minh nhân dân" bằng cụm từ "số định danh cá nhân". Một số mẫu đơn, mẫu tờ khai liên quan đến các nhóm thủ tục khác có cụm từ "số giấy CMND" và "số giấy chứng minh nhân dân" cũng được thay thế bằng cụm từ "số định danh cá nhân"…

B.Trân