Bộ Công Thương chiều 30-11 đã phát thông cáo báo chí công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017.

Cụ thể, sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về giá bán lẻ điện năm 2017 thì giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới là 1.720,65 đồng/KWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/KWh).

Thời điểm điều chỉnh là từ ngày mai 1-12.

Lần tăng giá điện gần nhất là vào tháng 3-2015 với mức tăng thêm 7,5%. Như vậy, việc giá điện bán lẻ điện tăng 6,08% từ ngày 1-12-2017 là lần tăng giá điện đầu tiên sau hơn 2,5 năm. 

Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ. Trong đó, có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017 theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân.

Mức giá cho từng nhóm khách hàng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7-4- 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ.

Ph.Nhung