Theo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tuần qua, Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển các nhóm sản phẩm gồm: xe tải và xe khách từ 10 chỗ trở lên; xe chở người đến 9 chỗ; xe chuyên dụngcông nghiệp hỗ trợ.

Mục tiêu tổng quát của chiến lược là xây dựng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trở thành ngành công nghiệp quan trọng, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa về các loại xe có lợi thế cạnh tranh, tham gia xuất khẩu, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp khác và nâng cao năng lực cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng trong chuỗi sản xuất công nghiệp ô tô thế giới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước mắt đến năm 2020, tổng sản lượng xe ô tô sản xuất trong nước đạt khoảng 227.500 chiếc, trong đó, xe đến 9 chỗ khoảng 114.000 chiếc; từ 10 chỗ trở lên 14.200 chiếc; xe tải 97.960 chiếc; xe chuyên dụng 1.340 chiếc. Tỉ lệ số xe sản xuất, lắp ráp trong nước chiếm khoảng 67% nhu cầu nội địa.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2035, tổng sản lượng xe của cả nước đạt khoảng 1.531.400 chiếc, trong đó, xe đến 9 chỗ khoảng 852.600 chiếc; từ 10 chỗ trở lên khoảng 84.400 chiếc, xe tải 587.900 chiếc; xe chuyên dụng khoảng 6.500 chiếc. Tỉ lệ số xe sản xuất, lắp ráp trong nước đáp ứng khoảng 78% nhu cầu nội địa.

Về phát triển công nghiệp hỗ trợ, giai đoạn đến năm 2020, cơ bản hình thành ngành công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất ô tô; phấn đấu đáp ứng khoảng 35% (tính theo giá trị) nhu cầu về linh kiện, phụ tùng cho sản xuất lắp ráp ô tô trong nước. Giai đoạn 2026 - 2035 đáp ứng trên 65% nhu cầu về linh kiện, phụ tùng cho sản xuất lắp ráp ô tô trong nước.

Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu xuất khẩu khoảng 20.000 ô tô vào năm 2020. Giá trị xuất khẩu linh kiện và phụ tùng đạt khoảng 4 tỉ USD.

Đến năm 2025, mục tiêu xuất khẩu là 37.000 ô tô. Giá trị xuất khẩu linh kiện và phụ tùng đạt khoảng 5 tỉ USD. Và phấn đấu năm 2035, tổng lượng xe xuất khẩu đạt khoảng 90.000 chiếc. Giá trị xuất khẩu linh kiện và phụ tùng sẽ đạt 10 tỉ USD.

Để đạt được các mục tiêu trên, cần xác định và thiết lập đối tác chiến lược, khuyến khích đầu tư các dự án đủ lớn để tạo dựng thị trường cho công nghiệp hỗ trợ; khuyến khích sản xuất dòng xe thân thiện môi trường

Đồng thời, hình thành một số trung tâm/cụm liên kết công nghiệp ô tô tập trung trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại sản xuất; đẩy mạnh hợp tác - liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, các cơ sở nghiên cứu - triển khai và các cơ sở đào tạo thuộc mọi thành phần kinh tế để nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường khả năng chuyên môn hoá...

Viết Vinh