xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tạo niềm tin từ công tác cán bộ

Bài và ảnh: TRẦN THƯỜNG

Công tác cán bộ được Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đặc biệt chú ý nhằm khơi dậy khát vọng, động lực trong đội ngũ để họ cống hiến, xây dựng địa phương phát triển, qua đó tạo niềm tin trong nhân dân

Ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - khẳng định như trên khi trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động xung quanh công tác cán bộ.

Giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm

Theo ông Phan Việt Cường, thời gian qua, công tác chính trị, tư tưởng luôn được Đảng bộ tỉnh Quảng Nam xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tạo niềm tin từ công tác cán bộ - Ảnh 1.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (thứ 5 từ phải qua), thăm chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới Việt - Lào

Điểm mới trong thời gian qua là Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trách nhiệm nêu gương, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhờ đó, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp ở Quảng Nam đã giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Đảng và nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ông Phan Việt Cường cho biết để khẳng định tầm quan trọng then chốt, mang tính quyết định đến các lĩnh vực khác của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã quyết định đưa nhiệm vụ và giải pháp về công tác xây dựng Đảng lên đầu tiên, thay vì ở cuối cùng như trong báo cáo chính trị của các nhiệm kỳ trước. Trong đó, công tác cán bộ được đặc biệt chú ý nhằm khơi dậy khát vọng, động lực trong đội ngũ để họ cống hiến, xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển. Đây cũng chính là một trong những điểm mới nổi bật trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam xác định phát triển đảng viên là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Trước thực trạng khó khăn của công tác này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 12-CT/TU ngày 19-8-2021 về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025. Trong đó, đề ra nhiều giải pháp đột phá, căn cơ để thực hiện tốt việc phát triển đảng viên trong thời gian tới.

Phải thật sự tin dân

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cho biết bằng các giải pháp chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được xem là dấu ấn của nhiệm kỳ vừa qua.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đúng lộ trình gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, toàn tỉnh đã giảm 22 đầu mối cấp phòng, 55 cán bộ lãnh đạo cấp phòng trong các cơ quan; tinh giản 402 biên chế công chức. Tỉnh đã sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn (giảm 3 đơn vị cấp xã, 479 đơn vị cấp thôn; giảm 776 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 3.797 người hoạt động không chuyên trách cấp thôn).

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, với phương châm hướng về cơ sở, trọng dân, gần dân, hiểu dân và phải thật sự tin dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt quy định về tiếp dân, đối thoại trực tiếp, lắng nghe và quan tâm giải quyết ý kiến, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật.

Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát được tiến hành chặt chẽ. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiều vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc được tiến hành kiểm tra, xem xét, không chờ kết luận của các cơ quan thanh tra, điều tra. Nhiều lĩnh vực khó, phức tạp, nhạy cảm đã được kiểm tra, kết luận, xử lý nghiêm minh đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Ngoài ra, những cán bộ, đảng viên yếu kém, không quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ được điều chuyển làm nhiệm vụ khác hoặc "đứng sang một bên" để người khác làm. Từ đó, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nền tảng, động lực quan trọng

"Những thành quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động cách mạng trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Đó sẽ là nền tảng, động lực quan trọng để Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới" - ông Phan Việt Cường nhấn mạnh.

MẶC SANH (cựu chiến binh TP Đà Nẵng): Quân dân đoàn kết trong "trận đánh lớn"

Sáng 23-8, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ phát động thi đua đặc biệt trong toàn quân về phòng chống đại dịch Covid-19 với chủ đề: "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19". Đây là hành động thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn quân về Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng chống đại dịch Covid-19 của Đảng và nhà nước.

Ngay sau lễ phát động, hàng ngàn quân nhân đã cấp tốc lên đường tăng cường lực lượng chống dịch cho TP HCM và một số tỉnh, thành phía Nam. Trong ngày 23-8, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có mặt để tham gia chỉ đạo chống dịch tại TP HCM, với tuyên bố: "Đây là trận chiến, không thắng không về", thể hiện quyết tâm sắt đá, ý chí kiên cường, dũng cảm, chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc, vì Đảng, vì đồng bào của quân đội ta trước "trận đánh lớn".

Trận chiến trong thời bình này tuy không có tiếng súng nhưng chắc chắn rất nhiều cam go, thách thức, kể cả hy sinh mất mát, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công không ngừng nghỉ, thái độ thương yêu hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân, nhất là những gia đình khó khăn, hoàn cảnh neo đơn, những phận đời yếu thế. Đây là thời điểm để bộ đội ta thể hiện rõ trách nhiệm chính trị cao cả của người Bộ đội Cụ Hồ mang bản chất tốt đẹp: Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ. Người dân thêm một lần cảm nhận 3 điều không thể lay chuyển trong truyền thống hào hùng, bất khuất của quân đội ta, đó là: Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Với "trận đánh lớn" này, chúng ta có quyền hy vọng quân dân ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và nhà nước, sẽ cùng nhau đoàn kết làm nên một chiến thắng hào hùng nữa, như từng làm nên chiến thắng vang dội Điện Biên Phủ năm 1954, như đại thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975.

HÀ MINH THỐ (cán bộ hưu trí TP Thủ Đức - TP HCM): Hướng về cơ sở nhiều hơn

Qua nghiên cứu và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta có thể thấy Người có quan điểm rất đúng đắn về địa vị của người dân. Theo Người, "nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân vì dân là chủ", cho nên "không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân".

Chính vì thế, Người dạy cán bộ, đảng viên phải thường xuyên gắn bó với nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Để thực hiện tốt vai trò làm chủ của nhân dân thì phải bảo đảm từ hai phía. Cụ thể là Đảng, nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để nhân dân học tập nâng cao trình độ chính trị, tri thức khoa học, năng lực làm chủ và người dân thì cần hiểu biết về quyền lợi của mình, bổn phận của mình để hiện thực hóa vai trò làm chủ.

Trong các chủ trương xuyên suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn chú trọng công tác cán bộ, coi đó là "gốc của mọi công việc"; nỗ lực xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, để dần dần xứng đáng là "công bộc" trung thành của nhân dân.

Muốn phát huy năng lực sáng tạo của nhân dân để "làm giàu cho dân" như Bác Hồ đã căn dặn, đội ngũ cán bộ, đảng viên càng phải hướng về cơ sở nhiều hơn, gần gũi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, vì nhân dân phục vụ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo