Ngày 8-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức cuộc họp về việc tổ chức chương trình "Chợ Tết Công đoàn năm 2023".

"Chợ Tết Công đoàn năm 2023" và các hoạt động chăm lo Tết do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động trong cả nước nhằm giúp đoàn viên và người lao động nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn, thúc đẩy công tác phát triển đoàn viên; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên và người lao động làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.

Chợ Tết Công đoàn tại Sóc Trăng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng (giữa), phát biểu chỉ đạo

Chương trình "Chợ Tết Công đoàn năm 2023" và ngày hội của đoàn viên, người lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng dự kiến tổ chức từ ngày 6 đến 8-1-2023 tại Khu Công nghiệp An Nghiệp với trên 50 gian hàng. Chương trình nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn miễn phí và bán hàng giảm giá ưu đãi các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, các gian hàng quần áo, tập vở 0 đồng, 7.000 voucher giảm giá… phục vụ trên 5.000 đoàn viên, người lao động đến mua sắm.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng trong công nhân lao động sẽ diễn ra tại "Chợ Tết Công đoàn".

Chợ Tết Công đoàn tại Sóc Trăng - Ảnh 2.

Các gian hàng bán hàng giảm giá cho đoàn viên, người lao động tỉnh Sóc Trăng

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh bố trí các gian hàng, chủ động phối hợp với ngành cùng cấp hỗ trợ vận động các sản phẩm OCOP của địa phương, đơn vị, phấn đấu mỗi đơn vị tham gia một gian hàng cung cấp bán hàng giảm giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên tuyền, truyền thông qua mạng xã hội, phối hợp báo, đài đưa tin về các hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn, nhất là các hoạt động Chương trình "Chợ Tết Công đoàn 2023" cho đoàn viên biết tham gia.

Tin - ảnh: ANH KHOA