Ngày 26-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành phiên họp trù bị. 351 đại biểu đại diện cho hơn 48.500 đảng viên Đảng bộ tỉnh Cà Mau tham dự.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - đề nghị mỗi đại biểu nêu cao tính Đảng, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong phiên họp trù bị cũng như đại hội chính thức diễn ra hôm sau. "Thành công của phiên họp trù bị có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI", ông Hải nhấn mạnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI họp xong phiên trù bị - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại phiên họp trù bị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức diễn ra vào sáng 27-10. Đại hội sẽ bầu 50 đại biểu vào ban chấp hành trong số 56 đại biểu được đề cử. Trong đó, có 9 đại biểu là nữ, 4 cán bộ trẻ, 20 đại biểu được giới thiệu tham gia cấp ủy lần đầu. Nhân sự giới thiệu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau là 17 người (9 người tái cử, 8 người tham gia lần đầu) để bầu lấy 15 người.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ bế mạc vào ngày 28-10.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI họp xong phiên trù bị - Ảnh 2.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng tại cuộc họp trù bị

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được xây dựng trong bối cảnh khá thuận lợi, nên chọn phương án tăng trưởng khá cao (GDP tăng 7 – 7,5%); tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn tác động bất lợi, đến cuối nhiệm kỳ có 13/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt. Đa số các chỉ tiêu chủ yếu về tăng trưởng kinh tế, xã hội đạt ở mức khá trong khu vực; diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên… Mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL cơ bản đạt.

Cũng trong 5 năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI họp xong phiên trù bị - Ảnh 3.

Phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI được đánh giá thành công, sẵn sàng cho đại hội chính thức diễn ra

Cụ thể là: Kinh tế tăng trưởng khá, thực hiện các khâu đột phá đạt kết quả tích cực, một số công trình trọng điểm, then chốt hoàn thành đưa vào sử dụng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên; cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục đổi mới, có bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh được coi trọng. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, giữ vững ổn định. Cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện có hiệu quả hơn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ được củng cố, phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên.

DUY NHÂN