Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau vừa tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị cho kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh sắp được diễn ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau.

Cà Mau sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI - Ảnh 1.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau thông tin về công tác chuẩn bị đại hội tại buổi họp báo

Đại hội lần này có tổng số 351 đại biểu (292 đại biểu nam và 59 đại biểu nữ) đại diện cho hơn 48.500 đảng viên của 13 Đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Trong đó, có 45 đại biểu đương nhiên, 306 đại biểu do Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu; đại biểu trẻ tuổi nhất là 32 tuổi và đại biểu lớn tuổi nhất là 65 tuổi.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, chủ đề của Đại hội đại biểu lần thứ XVI là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững".

Cà Mau sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI - Ảnh 2.

Cà Mau sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa mới

Cũng theo ông Việt, đến nay các văn kiện trình Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh.

Đã có khoảng 750 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các lượt ý kiến góp ý với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh cho dự thảo Báo cáo chính trị.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ. Đến nay, Cà Mau đã hoàn thành các quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Cà Mau sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI - Ảnh 3.

Một góc Cà Mau

Mọi quy trình đều được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, chất lượng, đúng quy định của Đảng…

Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu là 15 người. Số lượng nhân sự giới thiệu bầu là 17 người gồm 9 người tái cử và 8 người lần đầu tham gia, trong đó có 1 nữ.

Hồ sơ nhân sự dự kiến ứng cử, đề cử được chuẩn bị đầy dủ; các vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên trước Đại hội được tập trung giải quyết kịp thời...

DUY NHÂN - VÂN DU