Chấn chỉnh việc đào tạo bác sĩ theo địa chỉ

Nhiều bác sĩ ở bệnh viện công xin nghỉ việc sau khi kết thúc chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn để nhận lời làm việc từ các cơ sở y tế tư nhân với mức lương cao

Chấn chỉnh việc đào tạo bác sĩ theo địa chỉ
Xem thêm