Theo đó, "Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập" là mô hình mới được khởi phát ở huyện Lai Vung từ tháng 3-2021. Qua hơn một tháng phát động, đến nay đã triển khai được ở 3 điểm trường tại xã Hòa Long, Tân Hòa và xã Tân Thành. Tại mỗi điểm trường, các tình nguyện viên sẽ đổi khoảng 200 - 300 phần quà cho các em học sinh.

Các phần quà là những dụng cụ cần thiết cho việc học tập như: bút, vở, thước, viết chì... Căn cứ vào số lượng rác thải nhựa mà mỗi học sinh mang đến, ban tổ chức sẽ tặng cho các em các đồ dùng học tập tương ứng. Chi phí thực hiện mô hình từ nguồn xã hội hóa, số lượng chai nhựa thu gom sẽ giao lại cho liên đội nhà trường bán để gây quỹ thực hiện những mô hình tiếp theo.

Dự kiến, mô hình "Đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập" sẽ được nhân rộng trên địa bàn huyện Lai Vung để giáo dục ý thức học sinh về giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Dưới đây là những hình ảnh học sinh nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập:

Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 1.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 2.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 3.

Cán bộ Huyện đoàn Lai Vung triển khai tới các em học sinh về mô hình "Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập"

Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 4.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 5.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 6.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 7.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 8.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 9.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 10.

Học sinh nô nức đổi rác thải nhựa lấy vở, đồ dùng học tập.

Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 11.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 12.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 13.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 14.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 15.

Chương trình thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh.

Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 16.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 17.

Rác thải nhựa được thu gom

Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 18.

Niềm vui của các em học sinh nhận được vở, đồ dùng học tập từ việc đổi rác thải nhựa.

Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 19.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 20.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 21.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 22.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 23.
Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập - Ảnh 24.

Các hình ảnh hoạt động tại chương trình

Phóng sự ảnh: TÂM MINH