- Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Điều 1 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP quy định về án treo như sau: Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Bên cạnh đó, căn cứ vào Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn và quy định về ly hôn theo yêu cầu của một bên thì việc người đang hưởng án treo không thuộc trường hợp không được ly hôn. Người lãnh án treo vẫn có thể đến tham dự thủ tục ly hôn nên bạn hoàn toàn có thể nộp đơn yêu cầu ly hôn nếu cho rằng hôn nhân đã rơi vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Trường Hoàng ghi