Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến năm 2011, xã Tam Lộc triển khai giải quyết chế độ, chính sách đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8-11-2005 (gọi tắt là chế độ 290).

Các quan xã hầu tòa vì ký khống hồ sơ. Ảnh: Phạm Trọng

Các quan xã hầu tòa vì ký khống hồ sơ. Ảnh: Phạm Trọng

Trong quá trình giải quyết, 3 "quan xã" là Đỗ Thị Tuyết Hạnh (48 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Tam Lộc), Nguyễn Văn Năm (55 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tam Lộc), Nguyễn Văn Khánh (35 tuổi, nguyên Xã đội trưởng xã Tam Lộc) đã thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, không đúng quy trình giải quyết và quy định về đối tượng được hưởng chế độ 290.

Hậu quả từ việc làm của 3 "quan xã" này dẫn đến 35 hồ sơ bị ký sai quy định, gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền 122 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Hạnh ký giải quyết cho 34/35 hồ sơ mà không kiểm tra, thẩm định lại, không tổ chức họp hội đồng xét duyệt. Nguyễn Văn Năm ký tổng cộng 33/35 hồ sơ sai đối tượng. Nguyễn Văn Khánh giải quyết không đúng 25/35 hồ sơ. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều đối tượng tham gia chế độ cũ, không tham gia du kích, không có hộ khẩu tại địa phương vẫn được hưởng chế độ 290.

Tr.Thường – P.Trọng