Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật Kao Kiến, trả lời: Căn cứ Nghị định 178/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về an toàn thực phẩm (ATTP), mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi VPHC về ATTP là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, mức phạt cao nhất của khung tiền phạt theo quy định mà vẫn còn thấp hơn 3,5 lần tổng giá trị thực phẩm vi phạm (TPVP- đối với cá nhân vi phạm) hoặc thấp hơn 7 lần tổng giá trị TPVP (đối với tổ chức vi phạm) thì mức phạt được áp dụng bằng 3,5 lần tổng giá trị TPVP tại thời điểm vi phạm đối với cá nhân hoặc 7 lần tổng giá trị TPVP tại thời điểm vi phạm đối với tổ chức.

Trường hợp cơ sở sản xuất gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho người tiêu dùng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về vệ sinh ATTP theo điều 244 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm tù, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Tr.Hoàng ghi