Theo đó, về quản lý, sử dụng tiền từ thiện, tiền con nuôi; việc tiếp nhận trẻ mồ côi: Các trung tâm trực thuộc sở đều thực hiện công khai tài chính về tiền, hàng hóa từ thiện trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhưng tại các biên bản họp định kỳ hàng tháng chưa nêu cụ thể về số liệu thu, chi tiền mặt, hàng hóa được tài trợ là chưa rõ ràng, minh bạch (các trung tâm: Tam Bình, Thị Nghè, Gò Vấp, Linh Xuân). 

Việc quản lý, ghi chép sổ vàng tại một số trung tâm không thực hiện đúng theo hướng dẫn, có một số trang không ghi rõ số lượng, chủng loại hàng hóa được tài trợ; một số trường hợp người nhận không ký và ghi rõ họ tên hoặc có chữ ký nhưng của người không thuộc tổ tiếp nhận của trung tâm, cá biệt có trường hợp hàng hóa không có hoặc gần hết hạn sử dụng không được ghi sổ (các trung tâm: Tam Bình, Thị Nghè, Gò Vấp, Linh Xuân). 

Một số khoản chi từ nguồn thu từ thiện không đúng mục đích, không đúng đối tượng là hơn 751 triệu đồng (trong đó: Của Trung tâm Thị Nghè là 441.409.200 đồng và Trung tâm Tam Bình là 310.011.200 đồng).

Thanh tra làm rõ nội dung tố cáo Sở LĐ-TB-XH TP HCM và các đơn vị trực thuộc - Ảnh 1.

Kết luận thanh tra

Việc tiếp nhận tiền, hàng hóa từ thiện tại Trung tâm Thị Nghè không thực hiện theo quy trình tại hướng dẫn, tổ tiếp nhận được thành lập nhưng thực tế không hoạt động theo quy chế tiếp nhận quản lý, sử dụng tiền từ thiện, viện trợ của các tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài.

Căn cứ các phiếu kê hàng hóa của kế toán lập (có cột ghi nhận số liệu ghi chép "trong sổ" và "ngoài sổ"), đối chiếu với phiếu theo dõi của thủ kho (do trung tâm cung cấp và tự kê khai chưa đầy đủ) xác định có việc để ngoài sổ sách kế toán với tổng giá trị quy đổi của các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện là hơn 1,1 tỉ đồng. Việc này đã vi phạm pháp luật. 

Do trung tâm không cung cấp đầy đủ các phiếu kê hàng hóa, sổ kế toán, hạch toán không trung thực, có dấu hiệu che dấu hành vi vi phạm, giá trị hàng hóa để ngoài sổ sách lớn, trong thời gian dài, có chủ trương của lãnh đạo trung tâm nhiều thời kỳ nhưng do thời gian, thời điểm thanh tra có hạn theo quyết định thanh tra nên đây chỉ là những số liệu phát hiện bước đầu, cần giao cơ quan quản lý chuyên ngành tiếp tục thanh tra làm rõ để xử lý trách nhiệm.

Qua kiểm tra xác minh, phát hiện việc nhập, xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thực Phẩm Vàng (đơn vị cung cấp gạo cho Trung tâm Thị Nghè) có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế về sử dụng hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp, cần giao cơ quan thuế tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trách nhiệm thuộc về giám đốc các đơn vị trực thuộc sở tại thời kỳ xảy ra thiếu sót, vi phạm. Trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát thuộc lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH theo phân công.

Việc tiếp nhận trẻ mồ côi: Các trung tâm thực hiện việc tiếp nhận trẻ mồ côi theo quy định, qua thanh tra chưa phát hiện trường họp câu kết giữa các bộ phận để đưa trẻ vào trung tâm trái quy định, chưa phát hiện tình trạng móc nối để thu lợi bất chính làm thất thoát ngân sách nhà nước, bỏ rơi trẻ trước trung tâm và hợp thức hóa để lãnh đạo sở ra quyết định tiếp nhận.

Về tổ chức mua sắm, sửa chữa tài sản tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Đức Hạnh: Trung tâm thực hiện mua sắm tài sản trong giai đoạn thanh tra theo đúng chủng loại, số lượng. Tại thời điểm thanh tra, qua kiểm tra thực tế hiện trạng thì các tài sản trên đang sử dụng bình thường.

Về quản lý học viên: Tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Phú Nghĩa: Việc chuyển học viên bị kỷ luật với hình thức "phê bình trước tập thể học viên" và học viên cá biệt ra khu sinh hoạt riêng, việc xác định thời hạn kỷ luật do giám đốc tự quyết định, không thể hiện tại quy chế quản lý học viên. Trách nhiệm thuộc về giám đốc Trung tâm Phú Nghĩa.

Tại Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên TP: Việc xây dựng quy trình xử lý kỷ luật học viên có nội dung "cách ly sang phòng kỷ luật" và qua kiểm tra thực tế thấy có bố trí 1 phòng trống để thực hiện cách ly là chưa phù họp với việc quản lý đối tượng trẻ em, vi phạm quyền của trẻ em. Trách nhiệm thuộc về giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở: Một số trường họp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ không đúng quy định.

Đối với Sở LĐ-TB-XH: Việc bổ nhiệm, điều động 7 trường họp theo thẩm quyền chưa đồng bộ về căn cứ khung năng lực vị trí bổ nhiệm cán bộ. Các thông báo kết luận của giám đốc sở ban hành ngày 14 -11- 2018 (từ số 30753 đến số 30764) về kết quả kiểm tra công tác cán bộ đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa chỉ ra sai phạm trong việc thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, viên chức lãnh đạo quản lý. Đến năm 2019, Đảng ủy sở và lãnh đạo sở đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm công tác cán bộ tại đơn vị trực thuộc và đã thu hồi 3 quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, có 8 trường hợp cán bộ thiếu hồ sơ, không đủ tiêu chuẩn phải yêu cầu đào tạo bổ sung.

Về công tác tổ chức thi tuyển viên chức cho nhân viên của Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp: Trung tâm không niêm yết về thông tin tuyển dụng; có sai sót trong việc thành lập ban kiểm tra sát hạch lần 1 do có 1 thành viên là người thân của 2 thí sinh nhưng việc này đã được chấn chỉnh, khắc phục sau khi giám đốc sở kết luận, chỉ đạo đơn vị tổ chức kiểm tra lại.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và được Phó chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu kết luận chỉ đạo những nội dung sau: Giao giám đốc Sở LĐ-TB-XH tập trung xử lý, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị và chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra.

Bảo Nghi