Ngày 4-12, Sở Y tế TP HCM đề nghị các bệnh viện chủ động rà soát và tìm nguyên nhân để cải tiến chất lượng đối với các khâu có biến động về số lượt ý kiến không hài lòng. 

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ốt khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa khám bệnh của các bệnh viện công lập công bố trong tháng 11 có tổng cộng 2.552 lượt ý kiến phản ánh không hài lòng, giảm 26,7% so với tháng 10 (3.480 lượt) và giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất ngờ cái nhìn của người bệnh với ngành y tế TP HCM - Ảnh 1.

Khâu thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tháng qua đã cải thiện

Ba nội dung có số lượt phản ánh không hài lòng giảm rõ nhất là "Khâu thanh toán chi phí khám chữa bệnh" (123 lượt, giảm 35,9%), "Thời gian chờ làm xét nghiệm, siêu âm, chụp phim" (187 lượt, giảm 32,4%), "Dịch vụ giữ xe khi đến bệnh viện khám bệnh" (117 lượt, giảm 31,58%).

Các nội dung khác đều có số lượt phản ánh giảm dao động từ 11% – 30% trong đó nội dung giảm ít nhất là an ninh trật tự bệnh viện (123 lượt, giảm 11,5%) và các dịch vụ tiện ích phục vụ người bệnh (118 lượt, giảm 13,24%).

Sở Y tế TP HCM sẽ tiếp tục kết hợp kiểm tra hoạt động của ki-ốt không hài lòng trong đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019.

Nguyễn Thạnh