Sáng nay, ngày 23-5, hàng ngàn nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại tâm dịch Covid-19 - Bệnh viện K Trung ương cơ sở 3 (Tân Triều) và Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh) tham gia bỏ phiếu trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Quang, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện K Trung ương (Hà Nội), cho biết hơn 2.200 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tham gia bỏ phiếu tại bệnh viện.

Tất cả người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đều được đi bầu cử, khi đi bầu cử mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và đảm bảo đứng giãn cách 3 mét. Toàn Bệnh viện K Trung ương có 20 hòm phiếu được dán ni-lông, niêm phong, được khử khuẩn thường xuyên.

Dưới đây là hình ảnh các cử tri thực hiện bỏ phiếu tại 2 bệnh viện đang thực hiện cách ly, phong toả do Covid-19:

Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 1.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 2.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 3.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 4.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 5.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 6.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 7.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 8.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 9.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện, cho biết công tác bầu cử diễn ra thuận lợi trong sáng 23-5. Bệnh viện đã chuẩn bị hòm phiếu sắp xếp cho nhân viên y tế, bác sĩ và bệnh nhân điều trị ở bệnh viện thực hiện quyền bầu cử.

Tại điểm bầu cử của Bệnh viện có 3 hòm phiếu, trong đó có 1 hòm phiếu để cho những nhân viên y tế ở vòng ngoài bầu cử, 2 hòm phiếu còn lại sẽ được chuyển vào Khoa Điều trị để bác sĩ, nhân viên y tế cùng người bệnh bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu đều đảm bảo công tác phòng, tránh lây nhiễm Covid-19, mỗi cử tri đều được sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đầy đủ, mỗi người dùng 1 chiếc bút riêng để bầu cử.

Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 11.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Khu vực bầu cử tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Các bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh bầu cử tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Video : Đặng Thanh

Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 14.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 15.

Nhân viên được yêu cầu sát khuẩn trước khi bầu cử

Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 16.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 17.

Xếp hàng giãn cách để bầu cử

Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 18.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 19.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 20.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 21.

Sát khuẩn tay trước khi bầu cử

Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 22.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 23.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 24.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 25.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 26.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 27.
Chùm ảnh: Mặc đồ bảo hộ đi bỏ phiếu trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 28.
Ngọc Dung- Ảnh, Clip: Hà Trần, Đặng Thanh