Theo yêu cầu của Bộ Y tế, từ ngày 8-4, các cơ sở tiêm chủng vắc-xin Covid-19 bắt đầu thực hiện ký số để từ 15-4, Bộ Y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp hộ chiếu vắc-xin điện tử cho người dân.

Trước đó, ngày 20-12-2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5772/QĐ-BYT về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vắc-xin. Sau đó, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các đơn vị liên quan xây dựng chức năng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số và cấp hộ chiếu vắc-xin.

Hộ chiếu vắc-xin sắp được cấp đồng loạt trên toàn quốc - Ảnh 1.

Hộ chiếu vắc-xin được hiển thị bằng mã QR code- Ảnh: Bộ Y tế

Đến nay, cơ bản các hệ thống đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc cấp hộ chiếu vắc-xin điện tử cho người dân trên cả nước. 

Theo đó, hộ chiếu vắc-xin điện tử là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh Châu Âu (EU) ban hành. Hộ chiếu vắc-xin sẽ hiển thị thông tin tiêm loại vắc-xin, số mũi vắc-xin đã tiêm.

Thời hạn của hộ chiếu vắc-xin điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp, đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới.

Hộ chiếu vắc-xin điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do WHO và EU ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng.

Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành biểu mẫu, quy trình và thực hiện cấp hộ chiếu vắc-xin. Tuy nhiên, để biết hộ chiếu vắc-xin được công nhận và sử dụng ở những quốc gia nào, người dân cần theo dõi thông tin từ Bộ Ngoại giao.

Hộ chiếu vắc-xin sắp được cấp đồng loạt trên toàn quốc - Ảnh 2.

Hộ chiếu vắc-xin sẽ hiển thị các mũi vắc-xin tương ứng với ứng dụng tiêm chủng

Theo quyết định của Bộ Y tế, quy trình cấp hộ chiếu vắc-xin gồm 3 bước:

Bước 1: các cơ sở tiêm chủng thực hiện rà soát, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19. Dữ liệu sẽ được đẩy về Hệ thống Quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19.

Bước 3: Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế thực hiện ký số tập trung chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19.

Người dân có thể xem hộ chiếu vắc-xin trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc tra cứu trên Cổng thông tin do Bộ Y tế công bố trong thời gian tới.

Nếu trên hệ thống đã có thông tin tiêm chủng Covid-19 thì người dân sẽ được cấp hộ chiếu vắc-xin. Do đó, để thuận lợi cho việc cấp hộ chiếu vắc-xin người dân cần kiểm tra thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin điện tử tiêm chủng Covid-19 hoặc ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử.

Nếu có sai sót/thiếu thông tin đề nghị người dân liên hệ (trực tiếp hoặc phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 https://tiemchungcovid19.gov.vn) với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật.

D.Thu