Theo Chi cục ATVSTP, gần đây, trên địa bàn TP xuất hiện một số cá nhân mượn danh nghĩa là cán bộ của chi cục để liên hệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm tiếp thị bán tập tài liệu “Tìm hiểu quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATVSTP” kèm theo lời hứa bên mua tài liệu sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy chứng nhận “đủ điều kiện ATVSTP” cho cơ sở.

Đối tượng mạo danh đã đề nghị cơ sở cử nhân viên dự tập huấn nghiệp vụ ATVSTP miễn phí do chi cục tổ chức. Nhiều đơn vị đã đăng ký mua tài liệu và được thông báo lịch tập huấn nhưng khi cử nhân viên đến địa điểm tập trung thì không có tập huấn, mới biết sập bẫy.
Ng.Thạnh