Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết vừa nhận được thông tin về việc một số cá nhân gọi điện thoại cho người dân, tự xưng là thanh tra viên Thanh tra Sở Y tế, đề nghị cung cấp thông tin liên quan việc buôn bán thuốc hậu Covid-19; đồng thời mời đến sở để làm việc.

Theo đó, các số điện thoại đã gọi đến cho người dân gồm: 0979308312 và 0329070612, xưng tên Trần Đức Cường; số 0899193574 và 0932128506 xưng tên Trần Quang Hải; số 0939062328 xưng tên Dũng.

Thanh tra Sở Y tế TP HCM lưu ý tất cả các cá nhân nêu trên đều mạo danh thanh tra sở. Bởi lẽ, khi đến làm việc tại các đơn vị, Thanh tra Sở Y tế có quyết định thanh tra/kiểm tra hoặc giấy giới thiệu đóng dấu của sở hay thanh tra sở; có giấy mời khi đề nghị cá nhân, tổ chức đến làm việc tại Thanh tra Sở Y tế.

Thanh tra Sở Y tế TP HCM đề nghị người dân thông báo ngay qua số điện thoại 028.3930 9672  hoặc 028.3930 7916 khi phát hiện các trường hợp mạo danh như trên.

Hải Yến