Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết đến tối 10-7, trên địa bàn tỉnh, tổng số trường hợp F0 (ca dương tính SARS-CoV-2) cộng dồn đến nay là 5.753 trường hợp; F1 là 30.508 trường hợp; F2 là 110.312 trường hợp.

Trong ngày, tỉnh Bắc Giang phát sinh thêm 4 trường hợp F0 liên quan tới ổ dịch tại Công ty May Baian Vina (TP Bắc Giang) và 1 trường hợp từ TP HCM về.

Dự báo trong những ngày tới, tiếp tục phát sinh thêm một số trường hợp F0, chủ yếu liên quan đến ổ dịch mới tại huyện Tân Yên và ổ dịch tại TP Bắc Giang, đã ở trong khu cách ly tập trung, vùng phong tỏa.

Để chủ động trong phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch sẵn sàng kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Trong đó, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nguyên tắc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; xác định nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. 

Nội dung, giải pháp chủ yếu là: Ngăn chặn, phát hiện sớm dịch bệnh (trong cộng đồng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp); Phương án khi dịch bệnh xâm nhập (trong cộng đồng, khu công nghiệp, tình huống có ca dương tính trong 1 doanh nghiệp và nhiều doanh nghiệp; triển khai theo các cấp độ dịch)....

Công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 có nhiều chuyển biến tích cực. Trong ngày, 10-7, tỉnh Bắc Giang đã có thêm 57 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện (cộng dồn đến nay đã có 4.986 bệnh nhân ra viện, chiếm 86,65% tổng số bệnh nhân của tỉnh). Hiện tiếp tục có 29 bệnh nhân đã âm tính lần 1 và 7 bệnh nhân âm tính lần 2; còn 692 bệnh nhân tại các cơ sở điều trị trong tỉnh, chủ yếu là các trường hợp nhẹ và không triệu chứng.

Một người từ TP HCM về dương tính SARS-CoV-2, 4 F0 mới trong Công ty May Baian Vina - Ảnh 1.
B.H.Thanh