Sở Y tế TP HCM vừa tổng kết, đánh giá kết quả sau 20 năm chuyển đổi từ cơ chế hoạt động từ ngân sách sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên của các bệnh viện công lập trên địa bàn, nhằm sớm ổn định những khó khăn và đề ra một số giải pháp quan trọng giúp phát triển bền vững.

Ngành y tế TP HCM kiến nghị gì để gỡ khó cho các bệnh viện tự chủ? - Ảnh 1.

Nhân viên y tế giữa các bệnh viện công lập có sự chênh lệch thu nhập

Ngành y tế TP HCM khẳng định cơ chế tự chủ trong thời gian qua đã giúp một số bệnh viện công lập trên địa bàn phát triển khá toàn diện về mọi mặt. Tuy nhiên, không ít bệnh viện gặp khó khăn.  Trước những khó khăn, Sở Y tế TP HCM có 6 kiến nghị, cụ thể:

Thứ nhất, duy trì cơ chế hỗ trợ nguồn ngân sách bổ sung cho quỹ cải cách tiền lương đủ để thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND đối với các bệnh viện gặp khó khăn về chênh lệch thu chi, giúp nhân viên y tế an tâm công tác và các bệnh viện ổn định lại trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn sau đại dịch COVID-19.

Thứ 2, kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành cơ chế chính sách trong xây dựng kết cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh theo hướng tính đúng, tính đủ; bổ sung tiền thuế đất vào giá dịch vụ khám chữa bệnh. Trong thời gian chờ bổ sung, ngân sách hỗ trợ các bệnh viện công lập đóng khoản tiền thuế đất theo quy định về Luật đất đai năm 2013.

Thứ 3, kiến nghị TP HCM ó cơ chế hỗ trợ các bệnh viện công lập được phép tự tổ chức cung ứng các dịch vụ tiện ích phục vụ người bệnh và thân nhân người bệnh trong khuôn viên của các bệnh viện; bệnh viện tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động này.

Thứ 4, kiến nghị TP HCM xem xét và thí điểm cơ chế về điều tiết quỹ phát triển sự nghiệp trong khối các bệnh viện công lập, giữa các bệnh viện có số dư cao ngoài nhu cầu phát triển của bệnh viện và bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn có nguồn trích lập thấp không đủ đáp ứng yêu cầu phát triển cơ bản của bệnh viện.

Thứ 5, thành lập Hội đồng Tư vấn tự chủ bệnh viện giúp hướng dẫn, tư vấn những vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động tự chủ tài chính của các bệnh viện; đồng thời tham mưu lãnh đạo TP các giải pháp giải quyết các vướng mắc liên quan hoạt động của các bệnh viện. Thành viên Hội đồng Tư vấn gồm đại diện các sở, ngành y tế, tài chính, kế hoạch - đầu tư, tư pháp.

Thứ 6, TP HCM cần có cơ chế chính sách cho ngành y tế triển khai thí điểm chuyển đổi mô hình cấu trúc quản lý bệnh viện tương ứng với loại hình tự chủ của bệnh viện. Cụ thể, hội đồng quản lý 2 cấp thay vì chỉ có ban giám đốc bệnh viện như hiện nay (có thể chọn Bệnh viện Mắt triển khai thí điểm mô hình này sau khi đã thí điểm thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện).

Chênh lệch thu nhập giữa các nhân viên y tế công lập

Sở Y tế TP HCM cho biết sau 20 năm chuyển đổi từ cơ chế hoạt động từ ngân sách sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên của các bệnh viện công lập trên địa bàn, ngành y tế TP nhận định có sự chênh lệch thu chi ảnh hưởng đến phát triển chuyên môn kỹ thuật, cơ sở hạ tầng. Trong đó, khó nhất là đảm bảo thu nhập của nhân viên y tế, khó giữ chân các thầy thuốc giỏi, dẫn đến hiện tượng nhân viên y tế công lập nghỉ việc tăng cao sau đại dịch COVID-19,...

Bên cạnh đó, cơ chế tự chủ thời gian qua đã xuất hiện các khoảng cách ngày càng rõ nét giữa các bệnh viện công lập với nhau. Từ đó, dẫn đến tình trạng mất công bằng về thu nhập giữa các nhân viên y tế công lập với nhau; khoảng cách về quỹ phát triển sự nghiệp giữa bệnh viện chuyên khoa và đa khoa.

Sở Y tế nhận định theo bài học kinh nghiệm của các nước, việc đổi mới mô hình cấu trúc quản lý bệnh viện sẽ giúp việc quản lý chính xác, hiệu quả và an toàn hơn khi ra các quyết định liên quan việc sử dụng nguồn lực của bệnh viện nhờ có các chuyên gia am hiểu sâu về các lĩnh vực kinh tế, pháp luật, đầu tư…

Liên Anh