Nhóm nghiên cứu đã khảo sát dữ liệu trên 3.300 người từ 18 đến 30 tuổi, theo dõi chỉ số huyết áp, lượng đường và cholesterol trong máu mỗi lượt từ 2 đến 5 năm trong suốt 25 năm. Khảo sát về chức năng nhận thức sau đó, nhóm nghiên cứu nhận thấy chỉ số huyết áp và lượng đường trong máu cao thời trẻ dễ ảnh hưởng tới sự vận hành chức năng của não trong tốc độ xử lý các vấn đề nhận thức và ghi nhớ lời nói. Mức độ cholesterol cao thời trẻ cũng làm giảm khả năng ghi nhớ lời nói.

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng huyết áp và lượng đường trong máu cao làm giảm lượng máu cung cấp cho não, làm thay đổi cơ cấu não và tăng khả năng bị viêm, gây tổn hại tế bào thần kinh. Họ nhấn mạnh việc suy thoái chức năng ở não có thể được phòng ngừa tốt hơn khi kiểm soát các yếu tố nguy cơ nói trên ngay từ thời trẻ.

Tr.Lâm