Nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ khả năng mang thai tăng ở phụ nữ đã cắt amiđan và ruột thừa. Ảnh MNT
Nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ khả năng mang thai tăng ở phụ nữ đã cắt amiđan và ruột thừa. Ảnh MNT

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 54.675 phụ nữ đã được cắt ruột thừa, 112.607 phụ nữ đã cắt amiđan và 10.340 phụ nữ cắt cả amiđan, ruột thừa ở Anh từ năm 1987 đến 2012 rồi đối chiếu với 355.244 người không trải qua các dạng phẫu thuật này. Họ nhận thấy trong khi tỉ lệ khả năng mang thai ở phụ nữ bình thường là 43,7% thì ở người đã cắt ruột thừa là 54,4% và người đã cắt amiđan là 53,4%. Đặc biệt, ở những phụ nữ đã cắt cả amiđan và ruột thừa thì tỉ lệ khả năng sinh sản lên đến 59,7%.

Trưởng nhóm nghiên cứu Sami Shimi lưu ý kết quả khảo sát nêu trên có tác dụng trấn an đối với những người từng cắt ruột thừa có thể lo ngại về việc khó mang thai chứ không nhằm khuyến khích cắt amiđan hoặc ruột thừa để muốn dễ có con.

Trúc Lâm