Tối 9-12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết từ 16 giờ ngày 8-12 đến 16 giờ ngày 9-12, địa phương này ghi nhận 118 ca mắc mới. 

Trong đó, 83 ca phát hiện ở cộng đồng (Điện Bàn 39 ca, Duy Xuyên 16 ca, Núi Thành 13 ca, Hội An 6 ca, Tam Kỳ 5 ca, Thăng Bình 2 ca, Đại Lộc 1 ca, Quế Sơn 1 ca) và 35 ca đã được giám sát, cách ly từ trước.

Cụ thể, thị xã Điện Bàn ghi nhận 47 ca, trong đó 39 ca cộng đồng (Điện Phương 7 ca, Điện An 4 ca, Điện Dương 3 ca, Điện Hòa 2 ca, Điện Nam Bắc 3 ca, Điện Nam Đông 3 ca, Điện Nam Trung 2 ca, Điện Ngọc 5 ca, Điện Phong 2 ca, Điện Phước 3 ca, Điện Quang 1 ca, Điện Thắng Bắc 2 ca, Điện Thắng Trung 1 ca, Điện Thọ 1 ca) và 8 ca đã giám sát, cách ly.

Quảng Nam thêm 118 ca Covid-19, có tới 83 ca cộng đồng - Ảnh 1.

Số ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng ở Quảng Nam tăng cao

Huyện Duy Xuyên ghi nhận 16 ca cộng đồng (Duy Vinh 11 ca, Duy Nghĩa 3 ca, Duy Phú 1 ca, Nam Phước 1 ca).

Huyện Núi Thành ghi nhận 29 ca, trong đó có 13 ca cộng đồng (thị trấn Núi Thành 11 ca, Tam Xuân I 2 ca) và 16 ca đã giám sát, cách ly (thị trấn Núi Thành 13 ca, Tam Tiến 3 ca).

TP.Hội An ghi nhận 11 ca tại Cẩm Hà, trong đó 6 ca cộng đồng và 5 ca đã giám sát, cách ly. TP.Tam Kỳ ghi nhận 5 ca cộng đồng (An Xuân 4 ca, Phước Hòa 1 ca).

Huyện Thăng Bình ghi nhận 4 ca, trong đó 2 ca cộng đồng tại thị trấn Hà Lam và 2 ca đã giám sát, cách ly. Huyện Đại Lộc ghi nhận 2 ca, trong đó 1 ca cộng đồng tại Đại Hồng và 1 ca đã giám sát, cách ly tại Đại Hưng.

Huyện Quế Sơn ghi nhận 2 ca, trong đó 1 ca cộng đồng tại Quế Xuân và 1 ca đã giám sát, cách ly tại Quế Châu. Huyện Tiên Phước ghi nhận 2 ca đã giám sát, cách ly tại Tiên Cẩm và Tiên Thọ.

Tr.Thường